Kjeller

Siste hendelser

21.11.2017 10:00:
Økte verdier 21.11.2017 skyldes arbeid hos IFE på Kjeller.
Nivåene utgjør ingen fare for mennesker eller miljø.Oversikter

Verdi Tidspunkt
0,129 µSv/h 16.10.2018 04:00 - 05:00 
0,130 µSv/h 16.10.2018 03:00 - 04:00 
0,130 µSv/h 16.10.2018 02:00 - 03:00 
0,131 µSv/h 16.10.2018 01:00 - 02:00 
0,130 µSv/h 16.10.2018 00:00 - 01:00 
0,138 µSv/h 15.10.2018 23:00 - 00:00 
0,143 µSv/h 15.10.2018 22:00 - 23:00 
0,144 µSv/h 15.10.2018 21:00 - 22:00 
0,144 µSv/h 15.10.2018 20:00 - 21:00 
0,150 µSv/h 15.10.2018 19:00 - 20:00 
0,143 µSv/h 15.10.2018 18:00 - 19:00 
0,132 µSv/h 15.10.2018 17:00 - 18:00 
0,132 µSv/h 15.10.2018 16:00 - 17:00 
0,132 µSv/h 15.10.2018 15:00 - 16:00 
0,130 µSv/h 15.10.2018 14:00 - 15:00 
0,129 µSv/h 15.10.2018 13:00 - 14:00 
0,134 µSv/h 15.10.2018 12:00 - 13:00 
0,131 µSv/h 15.10.2018 11:00 - 12:00 
0,136 µSv/h 15.10.2018 10:00 - 11:00 
0,136 µSv/h 15.10.2018 09:00 - 10:00 
0,136 µSv/h 15.10.2018 08:00 - 09:00 
0,134 µSv/h 15.10.2018 07:00 - 08:00 
0,136 µSv/h 15.10.2018 06:00 - 07:00 
0,133 µSv/h 15.10.2018 05:00 - 06:00 

Timemiddel siste måned

Timemiddel siste år